ثبت نام در انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی

  • * کلیه اعضا تصویر جدید خود را با اندازه کمتر از 300 کیلو بایت آپلود نمایید.
  • * کارت دانشجویی(دانشجویان)، آخرین مدرک تحصیلی (اعضا حقیقی) و اظهار نامه شرکت یا آگهی آخرین تغییرات شرکت در رورنامه (اعضا حقوقی) در اندازه کمتر از 300 کیلو بایت آپلود نمایید.