فرم هزینه انتشار مقاله در نشریه فناوری گیاهان دارویی ایران

" لطفا اطلاعات زیر را با توجه به پورتال شخصی در نشریه (مقالاتی که بررسی و تعیین تکلیف شده‌اند) با دقت تکمیل کنید"

  • قیمت: 1,500,000 ریال