• معرفی انجمن خراسان رضوی:
انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی به عنوان شاخه ای از انجمن گیاهان دارویی ایران از مهر ماه ۱۳۹۱ به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء علم، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه گیاهان دارویی تشکیل شد و از طریق اطلاع رسانی در سازمانها، نهادهای دولتی و خصوصی و نیز دعوت از متخصصین حوزه های گیاهان دارویی و طب سنتی با جذب حدود ۱۰۰ نفر عضو حقیقی و حقوقی آغاز به کار نمود.
• گوشه ای از فعالیتهای انجمن:
تشکیل کمیته های مختلف و برگزاری نشست های عمومی و تخصصی با حضور بیش از ۴۰ نفر از صاحبان صنعت گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی
شرکت در جلسات متعدد اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای مؤثر در حوزه تجارت گیاهان دارویی و معطر و فرآورده های آن
برگزاری کارگاه های آموزشی با مشارکت شرکتهای مطرح تولید و فرآوری گیاهان دارویی
برگزاری جلسات مشترک با دانشکده طب سنتی مشهد در خصوص اشتغال
دانش آموختگان و پیشنهاد راه اندازی داروخانه های گیاهی در استان
شرکت در جلسات متعدد اتحادیه گیاهان دارویی مشهد
دریافت مجوز چاپ نشریه علمی- ترویجی فن‎آوری گیاهان دارویی و پذیرش مقاله
http://mpt.areeo.ac.ir
راه اندازی سایت انجمن علمی گیاهان دارویی خراسان رضوی
http://krmps.ir.

برگزاری نخستین همایش گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی مؤثر بر دیابت
(مشهد مقدس: ۱۷تا ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۷)
پیگیری برگزاری همایش بین المللی زعفران با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، مراکز پژوهشی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی در مشهد مقدس