دومین تور طبیعت گردی علمی و آشنایی با گیاهان دارویی (در حال بروز رساتی)