پتانسیل های گیاهان دارویی استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی با دارابودن چهاراقلیم، متنوع ترین اقلیم ها را در خودجای داده است و سطح زیرکشت گیاهان دارویی استان بالغ بر ۱۲هزارو۳۵۰ هکتاراست که حدود۳۰ درصد کل کشوربوده واز لحاظ سطح رتبه اول کشوررا دارد. میزان تولید گیاهان دارویی استان سالانه ۷۸۰۰ تن بوده وعمده گیاهان مورد کشت بجز زعفران شامل زیره،گل محمدی،خاکشیر،اسطوخودوس،آویشن وشیرین بیان می‎باشد. سهم صادرات خراسان رضوی ازکل گیاهان دارویی صادراتی کشور فقط۱۰ درصد است که ارزش ریالی آن درسالهای گذشته بالغ بر۷ میلیون دلار بوده است. علیرغم این مزیتها مسائل و مشکلات متعددی مقوله اقتصاد و بازرگانی گیاهان دارویی را تهدید می کند که باعث شده نتوان نتایج مطلوبی را بدست آورد برخی از این مشکلات عبارتنداز:
نبود سازمان یا نهاد مستقل ومناسب برای اداره تجارت گیاهان دارویی
نبود تشکل های صنفی فعال وپویا در امر تولید، فراوری و بازاریابی گیاهان دارویی
هزینه بالای تولید در این حوزه به دلایل مختلف
عدم وجود استاندارد های مناسب محصولات گیاهان دارویی
عدم بازار یابی فعال بین المللی
عدم تدوین شاخص های مزیت نسبی اقتصادی برای گیاهان دارویی
نبود تضمین خرید و بیمه محصولات گیاهان دارویی
عدم هماهنگی متولیان دولتی گیاهان دارویی وتصمیم‎گیریهای متعدد وبعضا متناقض
در این راستا به منظور ایجاد حرکتی معنی‌دار، هدفمند و موثر در امر ساماندهی گیاهان دارویی با هدف جلوگیری از اتلاف وقت و سرمایه ،ایجادسیستمی جامع‌نگربه صورت زنجیره‌ای که دارای حلقه‌های مکمل یکدیگرباشند ضروری می باشد، لذا راه اندازی مرکز توسعه وتجارت گیاهان دارویی با توجه به این مزیت ها نسبت به سایر نقاط کشور از اولویت های جدی استان به شمار می رود.